Процедура отримання спеціальних дозволів

Управління боротьби з наркозлочинністю в Житомирській області інформує представників юридичних осіб про умови та процедуру отримання дозволів на  використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Вказані вимоги визначені постановою КМУ від 13.04.2011 року №469.

Відтак спеціальний дозвіл видається за умови, якщо об’єкти та приміщення, в яких будуть зберігати підконтрольні речовини, відповідають відповідним вимогам,  що затверджені наказом МВС від 29.01.2018 № 52.

Для отримання дозволу суб’єкт господарювання надає до Управління боротьби з наркозлочинністю в Житомирській області ДБН НПУ наступні документи:

- заяву (оригінал, завірений мокрою печаткою та підписом керівника підприємства) – зразок додається

-  копію статуту зі змінами або доповненнями щодо конкретних видів господарської діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- документи, які підтверджують право власності або копії угод про оренду приміщень (копія, завірена мокрою печаткою та підписом керівника підприємства), де буде здійснюватися зазначена діяльність (тільки для суб’єктів-орендаторів);

- матеріали про охорону об’єктів, де будуть зберігатися наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори (копія угоди з підрозділами УПО; довідка про здійснення перевірки приміщення для зберігання підконтрольних препаратів, відповідно до угоди, з обов’язковим зазначенням типу сигналізації, її робочими стану та виведення на будь-який цілодобовий пост або пульт; копію акту виконаних робіт по обладнанню вказаного приміщення засобами ОПС та копію ліцензії підприємства, яке здійснило обладнання);

- план-схему об’єкта чи приміщення з обов’язковим зазначенням безпосередніх місць провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- наказ (копія, завірена мокрою печаткою та підписом керівника підприємства) про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання і посади) та особи (осіб), відповідальної за їх зберігання і використання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 №589 та наказу МОЗ від 02.02.2010 № 66.

Юридична особа, діяльність якої пов'язана з культивуванням, перевезенням, зберіганням і знищенням рослин, включених до таблиці I переліку, крім зазначених документів, подає також копії:

- документа, що підтверджує на момент подання заяви право власності на земельну ділянку або постійного користування чи оренди земельної ділянки;

- документа, що підтверджує факт придбання в суб'єктів насінництва та розсадництва, внесених до Державного реєстру виробників насіння і садівного матеріалу, насіння для культивування рослин, включених до переліку (для маку – першої репродукції, для конопель - першої або другої репродукції);

- витягу з карти-схеми земельної ділянки із зазначенням площі посіву, відстані до населених пунктів, лісових угідь, залізниці та автомобільних доріг місцевого значення;

- договору про охорону місць культивування, зберігання і знищення рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку, їх пожнивних залишків та додатку, в якому зазначається інформація про розташування сил і засобів підрозділів охорони.

- у разі перевезення частин рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку, або їх насіння, яке не відповідає вимогам ГОСТ 12094-76 або ГОСТ 9158-76 щодо відсоткового вмісту сміттєвих домішок, або їх пожнивних залишків  для подальшого перероблення (доочищення), крім зазначених документів, подається також копія договору про охорону таких частин рослин та насіння під час перевезення і схема маршруту перевезення.

Заява та відповідні документи надаються особисто представником суб’єкта господарювання у визначені дні прийому.

Підготовлені дозволи не пересилаються, а в обов’язковому порядку отримуються представниками суб’єктів господарської діяльності в УБН в Житомирській області ДБН НП України особисто, за умови наявності в останніх відповідного доручення на отримання дозволу та паспорту або іншого документу, що засвідчує особу.

Контактні особи: Олійник Ігор В’ячеславович, Довбиш Світлана Іванівна - +380 (412) 40 78 44.

Видача дозволів здійснюється кожних понеділка та п’ятниці з 10-00 до 6-00 год за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Чорнобиля, 4 (УБН в Житомирській області ДБН НП України). 

Управління боротьби з наркозлочинністю Житомирщини ДБН НПУ